Domovská stránka Muzem Žatec Encyklopedie Muzem Žatec Historie Žatce Muzem Žatec Stavby a památky Muzem Žatec Pamětní deska Malínským u kostela sv. Jakuba

Pamětní deska Malínským u kostela sv. Jakuba

Pomník u kostela sv. JakubaSbírkový plakát k výročí osvobození z roku 1951Žatec má dva pomníky věnované památce obce Český Malín na Volyni vypálené fašisty roku 1943. Ten menší a starší stojí vedle starobylého kostela sv. Jakuba, který se po válce dostal do správy pravoslavné církve.
 
Na desce je nápis „Malínským mučedníků, obětem fašistického teroru zahynulým 13. července 1947. Zahraniční vojáci." Pomník je z roku 1951, nikoliv z roku 1947, jak je někdy uváděno.
 
Odhalen byl 15. července 1951. Týdeník Volyňských Čechů Věrná stráž je dnes jedním z mála pramenů, kde se o slavnosti odhalení pomníku můžete dočíst více. Najdeme zde i texty slavnostních projevů. V digitální podobě je příslušné číslo z  20. července 1951 k dispozici na stránkách .
 
Nejprve se konala svatá liturgie v kostele, kterou sloužil Jiří Hofmann. Následovalo odhalení desky, u které sloužil J. Hofmann panychidu za umučené. V úvodu své řeči řekl: „Je pradávným a staletími posvěceným zvykem stavět pomníky anebo pamětní desky těm, kteří položili životy za vlast, národ, za lepší a šťastnější budoucnost lidstva. Děje se tak na znamení vděčnosti a naší zbožné pietní na ně vzpomínky. I dnes světíme, bratři a sestry volyňští, prostou pamětní desku, jako viditelné hmotné znamení na hrdiny – mučedníky, krásné, pokojné obce Českého Malína, kteří, jak hlásá nápis na této desce, padli v oběť fašistickému teroru 13. července 1943 a kterou chceme zachovat stále živou a čerstvou vzpomínku..."
 
Z poněkud dobově podbarveného projevu tehdejšího předsedy Svazů Čechů z Volyně Jaroslava Chudoby se dozvíme i dnes polozapomenutý detail, že deska na pomníku byla původně určena přímo pro Malín. Nechali ji zhotovit pozůstalí z Českého Malína, příslušníci čs. armády v Sovětském svazu.
 
V projevech nemohla chybět typická dobová povinná rétorika 50. let 20. století – obavy z amerických imperialistů, zdůrazňování důležitosti boje za mír a odsouzení tehdy probíhající korejské války. Komunistická propaganda již tehdy silně poznamenala i Věrnou stráž, Svaz Čechů z Volyně byl ostatně roku 1957 zlikvidován, respektive včleněn do Svazu protifašistických bojovníků. Stále však pokračoval sběr finančních prostředků na velký pomník, který byl roku 1958 odhalen před žateckým hřbitovem. Blíže.
 
Proč nebyla umístěna deska od kostela sv. Jakuba přímo do Malína? J. Chudoba důvod poněkud taktně zamluvil s argumentem, že malínská připomínka je věcí všech, nikoliv jen pozůstalých. I připomínky Malína přímo na území tehdejšího Sovětského svazu již byly totiž tehdy v režii dobové propagandy.
 
Sověti se v 50. letech snažili dávat vinu za vypálení Malína ukrajinským nacionalistům (banderovcům). Více se můžete dočíst v článku o historii malínské tragédie i její interpretaci a zneužívání různými stranami od Jareda McBride Spor o malínský masakr. Dědictví mezietnického násilí a druhé světové války ve východní Evropě (Soudobé dějiny, XXIV, č. 4, s. 477–537), digitálně.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod