Chrám Nanebevzetí Panny Marie

Chrám Nanebevzetí Panny Marie stojí v místech velké pozdně románské baziliky z první poloviny 13. století. Dodnes je do značné výšky dochováno dvouvěžové románské průčelí a z původní stavby pochází patrně také reliéf s poprsím sv. Petra, zazděný po pravé straně hlavního portálu u západního vstupu do kostela. Též fragment hlavy Krista nad hlavním jižním vchodem, pochází zřejmě z tympanonu původního portálu. Dnes již zcela přesně neznáme příčinu zániku této pozdně románské stavby, pravděpodobně ji lze spojit s ničivým požárem. Během 14. století vzniká na základech toho starého nový gotický kostel. Podle listiny z roku 1336 daroval král Jan Lucemburský žateckým občanům na přestavbu chrámu desátek z tržních poplatků a clo z dříví plaveného po Ohři. V letech 1340 - 1370 se na dostavbě kostela podílela i známá huť Petra Parléře. Základy ke zvonici byly položeny v roce 1380. Mnohem později, v letech 1725 - 1728, byla přistavěna též osmiboká kaple sv. Jana Nepomuckého a kolem roku 1740 pak (patrně za účasti Octavia Broggia) bylo barokizováno západní průčelí. Jižní věž (zvonici) postavil v letech 1753 - 1760 stavitel Johann Paul Losch, po velkém požáru (roku 1767) a přelití většiny zvonů byla znovu dokončena v roce 1773. Další úpravy byly uskutečněny v letech 1857 a 1897 v historizujícím novogotickém duchu, čímž se jeho stavební vývoj uzavřel. Na výzdobě interiérů děkanského chrámu se podílela celá řada umělců. Hlavní oltář se sochami sv. Petra a Pavla, Norberta, Augustina, Zikmunda a Václava vytvořil kolem roku 1670 Veit Styrl, autorem obrazu Nanebevzetí Panny Marie byl v roce 1668 Antonín Stefens ze Steinfelsu. Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Judy Tadeáše v presbytáři vytvořil J. K. Vetter počátkem 18. století. Varhany pocházejí z 19. století od firmy Schiffner z Prahy. V letech 1993 - 1994 prošel chrám náročnou rekonstrukcí vnějšího pláště. Další a zatím poslední renovace, tentokráte vnitřních prostor kostela, proběhla v letech 2004 až 2007, kdy byl kostel dne 3. 6. 2007 otevřen. Nyní patří opět k architektonickým skvostům města Žatce.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod