Historie Žatce

Na přelomu 9. a 10. století vzniká na strategickém místě nad řekou Ohří přemyslovské hradiště. To se postupně rozrůstá v rozsáhlou raně středověkou sídelní aglomeraci s hradem, románským kostelem, předhradím a osadami v podhradí. V historických pramenech se jméno Žatce uvádí poprvé v kronice Thietmara Merseburského v r. 1004. Další písemné zprávy z 11. - 13. století představují Žatec jako významné správní a církevní středisko středního Poohří, oblasti kdysi osídlené kmenem Lučanů. Vznik feudálního města je završen listinou z r. 1265, kterou český král Přemysl Otakar II. uděluje Žatci významná privilegia. Zdrojem hospodářské prosperity Žatce byla zejména řemesla, zemědělství a obchod. Město těžilo i ze své polohy na obchodní cestě z Prahy do Norimberka. Později se Žatec prosadil zejména jako centrum známé chmelařské oblasti. První historická zmínka o chmelnicích v Žatci je z r. 1348. Dnes se odtud exportuje chmel do celého světa. Zanedbatelná není ani kulturní historie města - zejména jeho latinská škola. Kolem r. 1400 zde jako rektor působil Jan ze Žatce, autor díla "Oráč z Čech", které položilo základy vzniku spisovné němčiny.

V 15. století patřil Žatec k oporám husitského hnutí. V roce 1421 byla pod hradbami města poražena vojska II. křížové výpravy, jejichž úkolem bylo Žatec zničit. V 16. století se Žatec řadil k nejlidnatějším městům Čech. Jeho nejstarší podoba je zachycena na vedutě kreslíře Jana Willenberga z r. 1611. Důsledkem třicetileté války byl nejen hospodářský pokles ale i odchod mnoha obyvatel Žatce do emigrace. Mění se náboženský a národnostní ráz města. Přesto zůstal Žatec střediskem kraje až do r. 1850, poté byl sídlem okresního hejtmanství. V souvislosti s chmelařskou konjunkturou v 19. století dochází k rozsáhlé modernizaci města. Té tehdy padla za oběť i řada architektonických památek.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod