Hřbitovní kostel sv. Antonína

Na začátku 19. století se v Žatci pohřbívalo na hřbitovech, které byly na okrajích města rozmístěny již od středověku. Jednalo se o hřbitovy u kostelů sv. Jakuba, sv. Jana, sv. Mikuláše a o druhý hřbitov u sv. Prokopa (první byl v areálu špitálu, druhý již mimo tento areál). Po polovině 19. století byl zrušen hřbitov u kostela sv. Mikuláše, kde se poslední pohřeb konal 18. srpna 1853. V 60. letech 19. století se začíná na fungujících hřbitovech projevovat nedostatek místa. A protože městská rada nemohla doufat ve zlepšení situace, neboť počet obyvatel města výrazně rostl, rozhodla se roku 1866 vybudovat na jihovýchodním konci Horního předměstí mezi silnicí do Loun a cestou do Veletic hřbitov nový. Situaci tak vyřešila v pravý čas, neboť přeplněný hřbitov u kostela sv. Jakuba musel být uzavřen, a již roku 1866 byla na novém, ještě nedokončeném, hřbitově jako první pohřbena Barbara Maliková, blíže neznámá obyvatelka Žatce.

Nový městský hřbitov, včetně dvou bytů pro hrobníky, byl úplně dokončen roku 1868 a tehdy začala i výstavba jeho hřbitovního kostela. Ten byl slavnostně vysvěcen 1. listopadu 1872 děkanem P. Aloisem Hanelem. Zasvěcen byl sv. Antonínu, takže hřbitov byl nazýván u sv. Antonína. Městská rada dbala na estetickou úroveň hřbitova, a proto každý, kdo zde chtěl založit hrobku, musel návrh její podoby předložit na tehdejším městském úřadě, který ji stavebníkovi schvaloval. Hřbitovy u kostela sv. Jana a sv. Prokopa byly ovšem i nadále využívány pro pohřbívání. A zřejmě více, než bylo městské radě milé (na hřbitově u sv. Prokopa bylo ve letech 1886 - 1896 pohřbeno 2065 zesnulých!).

Proto roku 1897 rozhodla, že napříště budou na hřbitově u sv. Prokopa pohřbíváni jen zesnulí, kteří bydleli na levém břehu Ohře a náleželi do žatecké farnosti. Zároveň se ve vyhlášce městské rady zmiňovalo i to, že hřbitov bude výhledově úplně uzavřen. Podobné omezení bylo jistě vydáno i pro hřbitov u sv. Jana. Časem se tak pohřbívání všech zesnulých ve městě přeneslo na hřbitov u sv. Antonína a tím se z něj stal jediný městský hřbitov.

Nachází se na žateckém hřbitově blízko hlavní brány. Jeho průčelí směřuje do hřbitova. Autorem je žatecký stavitel Anton Grimm. Roku 1873 sem věnoval milovník hudby Josef Schőffl za 100 zlatých harmonium. Jakkoliv není kostel stavitelsky nijak monumentální, v tiché atmosféře hřbitova působí majestátně. V současnosti zde pohřební obřady neprobíhají.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod