Centrum obchodu s chmelem

Pěstování chmele v Žatci a jeho okolí má více než sedmisetletou tradici. Současně s udělením soudních práv městu dostal Žatec i právo vařit pivo. Vzhledem k tomu, že v té době byl chmel pěstován především pro vlastní potřebu a prodávaly se pouze přebytky, muselo být jeho pěstování známo již v předchozí době. První písemná zmínka o chmelnici v Žatci pochází až z relativně pozdější doby, a to z roku 1348, kdy byl písemně zaznamenán prodej chmelnice „V Kouli". Vliv na zakládání chmelnic měl císař Karel IV., který uložil královským městům, aby v dosahu tří mil od města zakládala chmelnice a vinice.

Ve 14. a 15. století v Žatci a okolí nabývá postupně na významu pěstování chmele nad vinnou révou, v 16. století již má výsadní postavení a je vyhledávaným artiklem nejen v Čechách, ale i v sousedních zemích. Cenily se především jeho vynikající vlastnosti při výrobě oblíbených ležáckých piv. Město si bylo vědomo významu chmele a věnovalo mu i náležitou pozornost. Staralo se o jeho kvalitu, tzv. měřičníci byli pod přísahou města, okolo 16. století začalo město potvrzovat původ chmele. Od té doby se vlastně datuje snaha o potvrzení originality žateckého chmele. Ta pokračuje přes patenty Marie Terezie, až po legislativní stanovení místa pěstování a podmínek při obchodu s ním dodnes.

Devatenácté století můžeme právem považovat za zlatou éru českého chmelařství. Žatecký chmel se stal pro své typické vlastnosti měřítkem pro stanovení kvality a cen na evropském trhu a samotné město Žatec pak evropskou chmelařskou metropolí. Na ochranu kvality zdejšího chmele byl v roce 1833 založen chmelařský spolek. Ten plombováním žoků a vystavováním ověřovacích listin chránil chmel vypěstovaný na Žatecku. V roce 1884 byla pak založena oficiální „městská známkovna" v Žatci, která sídlila v Tyršově ulici.

                Tyršova ulice - známkovna chmele

                fronta před známkovnou v Tyršově ulici

Až v roce 1922 byla zákonem upravena Všeobecná známkovna chmele, jejíž činnost trvá doposud.

V této době město doslova žilo chmelem. Bylo zde 53 různých balíren a balírniček, rozložených v úzkém pásu od dnešní Zeyerovy ulice po uličku Klášterní.

             Zeyerova ulice - sklad chmele

V téže době bylo v katastru města registrováno působení 161 firem, které se zabývaly prodejem chmele. Kolorit doby dokreslovala i skupina tzv. „kolečkářů", kteří na kárách převáželi nabalený chmel z balírny do známkovny k ověření a zpět.

             Chmelařské náměstí - známkovna chmele

             značení žoku

Sláva žateckého chmele, pověstného svou kvalitou, přesáhla nejen do sousedních zemí, ale i do zámoří. Již v roce 1879 byl vyvážen do Ameriky a od roku 1901 se datuje dodávání chmele do Japonska.

                            export chmele do zámoří

              doprava chmele

To znamenalo i budování či modernizaci žateckých balíren na počátku tohoto století. K uchování vlastností chmele již nestačilo pouhé našlapávání chmele do žoku. Chmel musel být upravován a sířen pod dohledem kontrolorů známkovny.

                  sklad chmele

                  sklad chmele

Po roce 1948 obchod s chmelem zajišťovala Československá společnost pro vývoz chmele, která se stala součástí později založené a.s. Koospol. V oblasti zpracování chmele v těchto letech působil Výkupní sklad chmele. Služby pro pěstitele zajišťovala Stanice pro pěstování chmele. Obě instituce se staly součástí v roce 1960 založeného národního podniku Chmelařství Žatec.

Práce s udržením priority a kvality žateckého chmele pokračuje neustále. Na úseku šlechtění, laboratorního a smyslového hodnocení pracuje tým odborníků především z řad Chmelařského institutu. Zánikem monopolů ve zpracování a prodeji chmele vzniklo ve městě Chmelařství, družstvo Žatec. To převzalo většinu činností původního podniku. Současně vzniklo několik firem a společností pro služby pěstitelům a obchod se chmelem.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod