Kultura lengyelská

4 400 – 4 200 př. n. l.

Již výše bylo řečeno, že mladší období kultury s vypíchanou keramikou bylo silně ovlivněno impulsy z jihovýchodu,  z prostředí kultury lengyelské, která se rozvíjela zejména v západním Maďarsku, Rakousku, na jihozápadním Slovensku a na Moravě (název podle lokality Lengyel v Maďarsku). V Čechách představuje toto období přechod od mladší doby kamenné k pozdní době kamenné (eneolitu).

Významnější nálezy lengyelské kultury známe např. ze Soběsuk na Žatecku, kde byly odkryty půdorysy dvou obytných domů, které jsou svojí konstrukcí velmi podobné výše zmíněnému obydlí z Postoloprt na Lounsku, které datujeme do nejmladšího období kultury s vypíchanou keramikou. Častěji než dříve dochází k budování sídel na přírodou dobře chráněných místech ve vyšších polohách. Hroby se vyskytují nejčastěji kostrové, vybavené nádobami či kamennými výrobky. Jen výjimečně se jako milodary vyskytnou již i první kovové ozdoby – korálky svinuté z měděného drátu (např. hrob z Prahy – Stromovky a Bíliny). Zvyšuje se rozmanitost tvarů nádob a zcela nově se objevují dříve neznámé tvary keramiky, jako např. talířovité nádoby, misky na nožce, dvojkónické zásobnice apod. Z regionu Žatecka známe nálezy lengyelské kultury zatím jen velmi sporadicky.

Významné lokality: Soběsuky

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod