Kultura lengyelská

4 400 – 4 200 př. n. l.

Již výše bylo řečeno, že mladší období kultury s vypíchanou keramikou bylo silně ovlivněno impulsy z jihovýchodu,  z prostředí kultury lengyelské, která se rozvíjela zejména v západním Maďarsku, Rakousku, na jihozápadním Slovensku a na Moravě (název podle lokality Lengyel v Maďarsku). V Čechách představuje toto období přechod od mladší doby kamenné k pozdní době kamenné (eneolitu).

Významnější nálezy lengyelské kultury známe např. ze Soběsuk na Žatecku, kde byly odkryty půdorysy dvou obytných domů, které jsou svojí konstrukcí velmi podobné výše zmíněnému obydlí z Postoloprt na Lounsku, které datujeme do nejmladšího období kultury s vypíchanou keramikou. Častěji než dříve dochází k budování sídel na přírodou dobře chráněných místech ve vyšších polohách. Hroby se vyskytují nejčastěji kostrové, vybavené nádobami či kamennými výrobky. Jen výjimečně se jako milodary vyskytnou již i první kovové ozdoby – korálky svinuté z měděného drátu (např. hrob z Prahy – Stromovky a Bíliny). Zvyšuje se rozmanitost tvarů nádob a zcela nově se objevují dříve neznámé tvary keramiky, jako např. talířovité nádoby, misky na nožce, dvojkónické zásobnice apod. Z regionu Žatecka známe nálezy lengyelské kultury zatím jen velmi sporadicky.

Významné lokality: Soběsuky

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.