Mederhaus

Dům zvaný „Mederhaus" (podle posledních německých majitelů) stával na náměstí 5. května (č.p. 102). Tento dům patřil mezi nejhodnotnější ukázky pozdně gotického obydlí, které bylo možno v Žatci najít, a již za první republiky byly do jeho útrob pořádány exkurze pro zvídavé návštěvníky města.

Velký znalec historické architektury Dobroslav Líbal ze Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze ho v roce 1955 zhodnotil těmito slovy: „Jednoposchoďový dům na podélném, poněkud nepravidelném půdorysu o třech okenních osách daleko od sebe rozhozených, fasáda hladká, v přízemí částečně šikmá přizdívka, střecha rovnoběžná s ulicí. Přízemek má dosud prosté trámové stropy, dva gotické sklepy jsou pod předním traktem, do ulice s původním širokým schodištěm ploše zaklenutým. Budova jest v jádře gotická i v prvním poschodí, přestavěná zejména po žateckých požárech v 18. století."

Nicméně i u takto hodnotného domu bylo velmi problematické zajistit ochranu před jeho znehodnocením. Dne 11. listopadu 1960 proběhlo komisionelní šetření památkové komise MěNV přímo v domě č.p. 102 a přineslo tato zjištění: „Dnešní majitel František Zimmermann koupil dům č.p. 102 v Žatci ve značně zchátralém stavu v roce 1959. Protože svrchní části domu byly ve velmi špatném stavu, začal se nový majitel zajímat o opravy. Za tím účelem několikráte navštívil odbor výstavby rady MěNV v Žatci, kde žádal o informace a o vydání stavebního povolení na zamýšlené opravy. Toto mu však vydáno nebylo, ale byl mu projeven tichý souhlas k provádění úprav. Oprava střechy se však nedala odkládat, protože do domu teklo. Proto František Zimmermann za tichého souhlasu odboru pro výstavbu snesl původní krov a nahradil jej novým s úmyslem, že na nový krov bude položena eternitová krytina. Nový krov je naprosto jiné povahy než byl krov původní a nezakrývá zadní křídlo domu. Majitel domu toto křídlo hodlal odbourat, protože jej nepotřeboval... Komise žádá, aby celý případ byl Radou MěNV vyřešen co nejdříve a byla tak dokumentována autorita MěNV i jeho zájem o památkovou rezervaci. Jinak by nemělo smyslu o rezervaci jednat."

Celý problém se táhl a nakonec byl „vyřešen" příznačně: objekt nebyl uveden do uspokojivého stavu nikdy, ač byl zapsanou kulturní památkou. Nakonec došlo na začátku 80. let k jeho zřícení. Ačkoliv je dodnes veden na seznamu nemovitých kulturních památek, jsou tak chráněny v zásadě pouze ruiny kdysi hodnotného historického domu.

Mederhaus - nám. 5.května  č.p. 102,  celkový pohled na Mederův dům od jihozápadu
Mederhaus - nám. 5.května č.p. 102, celkový pohled na Mederův dům od jihozápadu
Mederhaus
Mederhaus
Mederhaus - dvorní trakt s terasou
Mederhaus - dvorní trakt s terasou
Mederhaus
Mederhaus
Mederhaus - schodiště do sklepa
Mederhaus - schodiště do sklepa
Mederhaus
Mederhaus

V současnosti působí v Žatci Spolek Mederova domu (sídlo v Resslově ulici č.p. 1309), který usiluje o obnovu této unikátní památky. Předsedou je pan Petr Antoni. 

Reportáž z akce na zachránění Mederova domu 22.4.2017  televize OK Plus Žatec:
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.