Mederhaus

Dům zvaný „Mederhaus" (podle posledních německých majitelů) stával na náměstí 5. května (č.p. 102). Tento dům patřil mezi nejhodnotnější ukázky pozdně gotického obydlí, které bylo možno v Žatci najít, a již za první republiky byly do jeho útrob pořádány exkurze pro zvídavé návštěvníky města.

Velký znalec historické architektury Dobroslav Líbal ze Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze ho v roce 1955 zhodnotil těmito slovy: „Jednoposchoďový dům na podélném, poněkud nepravidelném půdorysu o třech okenních osách daleko od sebe rozhozených, fasáda hladká, v přízemí částečně šikmá přizdívka, střecha rovnoběžná s ulicí. Přízemek má dosud prosté trámové stropy, dva gotické sklepy jsou pod předním traktem, do ulice s původním širokým schodištěm ploše zaklenutým. Budova jest v jádře gotická i v prvním poschodí, přestavěná zejména po žateckých požárech v 18. století."

Nicméně i u takto hodnotného domu bylo velmi problematické zajistit ochranu před jeho znehodnocením. Dne 11. listopadu 1960 proběhlo komisionelní šetření památkové komise MěNV přímo v domě č.p. 102 a přineslo tato zjištění: „Dnešní majitel František Zimmermann koupil dům č.p. 102 v Žatci ve značně zchátralém stavu v roce 1959. Protože svrchní části domu byly ve velmi špatném stavu, začal se nový majitel zajímat o opravy. Za tím účelem několikráte navštívil odbor výstavby rady MěNV v Žatci, kde žádal o informace a o vydání stavebního povolení na zamýšlené opravy. Toto mu však vydáno nebylo, ale byl mu projeven tichý souhlas k provádění úprav. Oprava střechy se však nedala odkládat, protože do domu teklo. Proto František Zimmermann za tichého souhlasu odboru pro výstavbu snesl původní krov a nahradil jej novým s úmyslem, že na nový krov bude položena eternitová krytina. Nový krov je naprosto jiné povahy než byl krov původní a nezakrývá zadní křídlo domu. Majitel domu toto křídlo hodlal odbourat, protože jej nepotřeboval... Komise žádá, aby celý případ byl Radou MěNV vyřešen co nejdříve a byla tak dokumentována autorita MěNV i jeho zájem o památkovou rezervaci. Jinak by nemělo smyslu o rezervaci jednat."

Celý problém se táhl a nakonec byl „vyřešen" příznačně: objekt nebyl uveden do uspokojivého stavu nikdy, ač byl zapsanou kulturní památkou. Nakonec došlo na začátku 80. let k jeho zřícení.

V r. 2016 vznikl pod vedením Petra Antoniho Spolek Mederova domu, který se rozhodl tento jedinečný dům zachránit.

Po získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu byla v srpnu 2018 vysoutěžena firma na realizaci stavební obnovy domu a 14. ledna 2019 zahájeny stavební práce. Po vyřezání náletových dřevin a vyklizení destruovaného zdiva byla v květnu 2019 zahájena výstavba krovu a v listopadu byla střecha pokrytá šindelem hotová. V průběhu r. 2020 byly provedeny vnitřní úpravy domu a dům byl přihlášen do soutěže „Památka roku 2020", kde se v krajském hodnocení stal vítězným projektem.

Mederhaus a jeho nové expozice byly představeny veřejnosti v červnu 2022.

 
Reportáž z akce na zachránění Mederova domu 22.4.2017  televize OK Plus Žatec:
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod