Chmelnička

V severovýchodní části náměstí Svobody mezi domy  č.p. 144 a č.p. 149 se  dnes nachází nejmenší chmelnice ve střední Evropě. Právě zde padají symbolické chmelové štoky při tradiční žatecké dočesné, konané vždy na přelomu srpna a září. V minulosti tento kout často měnil svoji tvář. Od 14. století zde stával kostel sv. Kříže (doložen 1376, v r. 1671 na něm byla opravena břidlicová střecha), jenž byl kolem poloviny 18. století vystřídán budovou hlavní městské strážnice (č.p.148, vyhořela při velkém požáru v r. 1767).

            budova hlavní městské strážnice                                                                                          Městská strážnice

Ta byla zbořena v r. 1853. V r. 1848 se na tomto místě uvažovalo  dokonce o vybudování městského divadla.

Po devětadvaceti letech zde byl slavnostně odhalen pomník císaři  Josefovi II. (8.10. 1882), jenž byl stržen 28. 1. 1919. Císařova socha byla v řetězech vlečena přes náměstí a Nádražními schody k Ohři. Odlomená hlava císaře byla utopena v mlýnském náhonu, torzo těla svrženo do Ohře. Podstavec sochy vévodil tomuto místu až do září 1925, kdy městská rada rozhodla o jeho odstranění. Místo mělo být částečně zadlážděno kameny a osázeno květinami.

Takto zůstalo až do r. 1930, kdy bylo rozhodnuto vybudovat zde památník obětem první světové války. Jeho  základní kámen byl položen 29.6. a pomník v podobě bronzového lva na granitovém čtyři a půl metu vysokém soklu byl slavnostně odhalen 21.9.1930.

                základní kámen položen 29.6.1930                                        Památník obětem 1.sv.války - položení základního kamene 29.6. 1930

                        pomník obětem 1.světové války

Vydržel zde až do roku 1942, kdy byl v důsledku nařízení o sběru barevných kovů sejmut. Po celou dobu války byla socha lva tajně uchovávána ve Sběrných surovinách.  Protože nedošlo k dohodě o odprodeji městu, měla být socha lva po r. 1948 zlikvidována. Osm syenitových desek se jmény 403 padlých a podstavec byly složeny ve stavebním dvoře města v místě dnešního širšího prostoru TJ Sever a skončilo na počátku 50. let jako zpevnění vymletého břehu řeky Ohře v místě přibližně pod dnešní autoškolou.

Roku 2016 došlo k nečekanému objevu:

 

PODIVUHODNÉ OSUDY „ŽATECKÉHO“ LVA aneb JAK STROJVŮDCE PENDOLINA ZNOVUOBJEVIL VÝZNAMNOU PAMÁTKU

F 728V únoru roku 2016 upozornili Ivo Valášek a jeho syn Přemysl RMŽ v Žatci na nápadnou podobnost lva Splaváka umístěného ve Starých Splavech u Máchova jezera se žateckým lvem umístěným původně na žateckém pomníku padlých v první světové válce. Dle svědectví pamětníků i pramenů skončil již za války sňatý, ale zachráněný žatecký lev po roce 1948 ve sběrných surovinách. Češi neměli zájem obnovovat německý pomník, který byl od 30. let místem shromáždění s nacionalistickým podtextem, byť na něm byla i jména padlých s českými kořeny. Celý pomník proto musel zmizet. Podobně jako po roce 1918 jeho předchůdce, pomník Josefa II. Habsburského, který stával na stejném místě. Odsunutí sudetští Němci želeli lva ve svých vzpomínkách stejně jako kdysi sochy císaře. A možná ještě více, protože na pořízení žateckého lva se dle svědectví kronikáře v Žatci vybíralo ve veřejné sbírce, což znamenalo, že se chodilo i s kasičkou dům od domu.
 
Vše nasvědčuje tomu, že žatecký lev, vytvořený teplickým sochařem Antonem Schaffem roku 1930, přežil nejen válečné nařízení o sběru kovů z r. 1942. Přežil i období poválečné a nástup komunistů k moci. Nejprve byl umístěn za Starými Splavy na skále nad chatovou osadou nazvanou příznačně: Pod lvem. Ta byla založena roku 1957. Po rozsáhlé opravě v dílně restaurátora Petra Podzemského našel lev roku 2006 nové útočiště v parku u penzionu Mlýn, nedaleko hráze Máchova jezera. Na skále ho připomíná pamětní tabulka. ftgm_deska2
 
Socha sama i historické souvislosti, které zjistili pracovníci muzea (P. Holodňák, J. Holštajn a M. Krausová) napovídají, že žatecký lev začal svůj druhý život v romantickém prostředí u Máchova jezera. Zde také získal nové jméno Splavák – podle Starých Splavů. A také velkou oblibu u chatařů i turistů. Nejen děti se se Splavákem rády fotí.
 
DSC_0120Chatařské družstvo Pod lvem, založené roku 2002, uvádělo roku 2016 na svých stránkách http://www.levsplavak.webzdarma.cz/historie.htm: Chatová osada i družstvo je pojmenováno podle kovové plastiky LVA kterou chataři před mnoha lety postavili na skále nad osadou a která byla mezi turisty proslavená. Socha byla bezdomovci značně poškozena při pokusu o odcizení do šrotu a po nákladné opravě byla obcí umístěna v centru Starých Splavů v parku u mlýna."
 
O popularitě lva v regionu svědčí jeho příběh zveřejněný na internetu (https://www.geocaching.com/geocache/GC4QDR6_po-stopach-lva-splavaka) opírající se o svědectví dnes již nežijících pamětníků: „ Sochu lva našel v litoměřickém kovošrotu po válce bývalý ředitel Střední průmyslové školy v České Lípě pan Hora, který v osadě měl už tehdy chatu a dokonce byl jejím předsedou. Odkoupil jí pro strojírenskou školu a v rámci výuky se měl lev postupně opravit. Stát měl údajně právě před touto školou. Osud lva byl velmi pestrý a tak se stalo, že neskončil před školou (tam se postavil tryskáč), ale právě na skále nad chatovou osadou ve Starých Splavech. Byl pro děti z osady i dosti zajímavou atrakcí a podle vyprávění vnuka pana ředitele Hory tam tehdy nějaké dítě ze lva spadlo přímo dolů ze skály, naštěstí se prý nic kromě boulí a odřenin nestalo. Po revoluci už dopadl lev tak, jak se píše dále a prý tam ležel zraněný roky!!!!! Mimo jiné se začala vznášet četná obvinění na syna pana ředitele Hory, že se tam stahují turisti, kteří si lva fotí a narušují tak klid osady. Mimo jiné se tam vystřídalo i dost zlodějů, kteří o lva usilovali. Pan ředitel Stanislav Hora, kterého určitě studenti SPŠ strojní v České Lípě pamatují, už nežije. Zanechal však odkaz nejen jako skvělý učitel, ale i jako dobrý člověk. Za tuto informaci děkuji svému otci jako bývalému studentovi pana ředitele Hory, který zná vnuka pana ředitele, oslovil jej a zjistil tak pro nás všechny další historii tohoto úžasného lva." DSC_0094
 
Žatecký lev byl lvem německým, jeho podoba byla inspirována slavnou a často napodobovanou sochou lva ze severoněmeckého Braunschweigu. Ten stojí na vysokém podstavci uprostřed hradu Dankwarderode v centru Braunschweigu. A pokud by vám bylo líto, že se nejedná o lva českého, vězte, že praotec lvů německých v Braunschweigu inspiroval pověst o českém hrdinovi Bruncvíkovi. To už je ale jiná historie.
(Milada Krausová)
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod