Boleslav Chrabrý

Boleslav Chrabrý

Boleslav Chrabrý pocházel z rodu polských Piastovců. Již jeho otec Měšek začal spory s Čechy, když zabral přemyslovské državy na Krakovsku a v povodí řeky Odry. Měškovou manželkou a Boleslavovou matkou byla česká kněžna Doubravka z rodu Přemyslovců.

Boleslavu Chrabrému se podařilo zvýšit prestiž své země založením arcibiskupství u hrobu sv. Vojtěcha roku 1000. Tehdy Hnězdno, místo světcova odpočinku, navštívil sám zbožný Oto III.
 
Boleslav Chrabrý Jak napovídá Boleslavův přídomek Chrabrý, liboval si tento Piastovec ve vojenských výbojích. Obsadil Lužici, Milsko i míšenskou marku. Roku 1003 se stal krátce i vládcem v Čechách. Odvolával se na svůj přemyslovský původ po matce. A mezi rozhádanými Čechy našel své příznivce. Jiná skupina ho však opět vyhnala. K vyhnání Poláků přispěla i Boleslavova arogance, či hrdost. Odmítl totiž složit Jindřichu II. lenní přísahu, což vedlo k válce. Jindřich II. se postavil na stranu vyhnaného knížete Jaromíra Přemyslovce a zahájil roku 1004 tažení do Čech. Jaromír byl opět dosazen na trůn, Boleslav se stáhl a ponechal si Moravu. V následujících letech se bojovalo přímo v Polsku, se střídavými úspěchy na obou stranách. Boleslav Chrabrý složil v Merseburku roku 1013 do rukou krále Jindřicha II. slib věrnosti. Klid však neměl dlouhého trvání. Válčilo se až do roku 1018, kdy byl konečně uzavřen mír v Budyšíně.
 
Kronikář Dětmar Merseburský k tomu lakonicky poznamenal, že ten mír nebyl takový, jaký by měl být, ale takový, jaký se dal uzavřít. Boleslavovo sebevědomí opět narostlo. Boleslav ostatně od roku 1004 držel Moravu. Poláky z ní vyhnal až kníže Oldřich. Roku 1025 se Boleslav Chrabrý stal králem. Korunu si nasadil na hlavu sám. Ve stejném roce zemřel.

 

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod