Domovská stránka Muzem Žatec Stará papírna Muzem Žatec Články Muzem Žatec Zachráněný exponát 2021

Zachráněný exponát 2021

Sbírkové připomínky husitské tradice
Roku 2021 uběhne 600 let od dobývání Žatce křižáky. Roku 1421 si císař Zikmund prosadil na norimberském sněmu křížovou výpravu proti husitům. Žatec, jehož význam byl ve středověku srovnatelný např. s Plzní, byl tehdy husitským centrem kraje. Byl označován jako město Slunce, tedy město vyvolené, které mělo být uchráněno očekávané zkázy při konci světa. Severočeský vyvolený husitský trojúhelník tehdy tvořily ještě Louny (město měsíce) a Slaný (hvězda). Nebylo tedy divu, že výprava směřovala právě sem. Křižákům se však město dobýt nepodařilo a ve zmatku ustoupili. Žatečtí husité nechyběli až do konce husitských válek u žádného významného tažení. V pozdějších staletích se zde však setkáváme spíše s negativním obrazem husitských válek. Zejména místní Němci viděli toto historické období velmi kriticky. Snad i proto máme relativně málo památek či historických pověstí v porovnání např. s bitvou u Domažlic roku 1431.
 
Po vzniku Československa roku 1918 se i na Žatecku začala rozvíjet husitská tradice a objevovat četnější připomínky a oslavy křižáckého debaklu. Souviselo to s nárůstem počtu českého obyvatelstva v regionu i novým obrazem husitských válek za první republiky obecně. Svoji podobu husitské tradice si ostatně vytvářela a vytváří každá doba, ať už jde o jeho chválu a idealizaci, či kritiku a odsouzení. Často byli husité použiti a zneužiti pro potřebu politiky. V moderní době si své řekla i komerce těžící z popularity tohoto historického období.
 
Ve sbírkách Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci najdeme různé připomínky husitství i pozdější husitské tradice. Nejznámější je slavný husitský klobouk, který ztratil některý z husitů snad při výpadu z města či při pronásledování prchajících křižáků. Ten je vystaven v historické expozici.
 
V rámci našeho seriálu bychom Vám rádi představili méně známé předměty evokující různým způsobem husitské období a jeho připomínky. Nahlédneme např. do obrazové sbírky muzea, do sbírky militárií, plakátů či odznaků. Zároveň se jako vždy dozvíte o tom, jak se o předměty v našem muzeu pečuje, jak jsou uchovávány či prezentovány veřejnosti.
 
Přehled jednotlivých exponátů na měsíc: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec.

(text konzervátorka Ing. J. Kubíková, historička PhDr. Milada Krausová, Ph.D.)

 

Exponát měsíce ledna
 
 
Úvodem
Regionální muzeum K. A. Polánka má i svou sbírku plakátů. Najdeme mezi nimi např. plakáty z nejrůznějších místních oslav. Ze starších Husových oslav byl do sbírek zařazen plakát z roku 1950, tedy z doby silné ideologizace husitských válek v duchu vládnoucího komunistického režimu. Husité byli tehdy „in", jak bychom řekli dnes. Ovšem zcela v aktualizované verzi. Zjednodušeně řečeno byli představováni jako předchůdci komunistů. Křižáci pak byli stylizováni do role středověkých imperialistů. Hus byl v 50. letech stylizován do role revolucionáře bojujícího proti tmářství církve. V regionech k jeho oslavám patřily projevy, pálení hranice a kulturní program, často nesouvisející s tématem. V případě připomínek husitských bitev se objevovaly i vojenské přehlídky (např. Domažlice, Tachov). Duch tehdejší doby byl zřejmý i z podoby plakátů.

Popis
Regionální plakáty padesátých let k městským akcím nejsou umělecky příliš zajímavé, často byly jen textové. V případě pozvánky na Husovy oslavy se jedná o velký černý text o rozměrech 61 x 42 cm na dnes již nažloutlém papíru. Plakát vytiskl Krušnotisk. Nahoře je údaj o organizátorovi: Plakát Okresního akčního výboru NV v Žatci. Menším písmem následují podrobnosti o akci: pořádá v pondělí 3. července 1950 ve 20.30 hodin na prostranství před gymnasiem: OSLAVU M. J. Husa.
Dole najdeme další informace o kulturním programu: Dechová hudba koncertuje od 19.30 do 20 hod na nám. Dr. Beneše. O zmíněném pohledu na husitství v 50. letech svědčí pak dobová douška: Všichni pokrokoví občané uctí památku tohoto našeho revolucionáře. Oslavy byly tehdy dobrovolně povinné. Plakát je opatřen rovněž razítkem Okresního velitelství Sboru národní bezpečnosti (SNB).

Stav před ošetřením
Dobový plakát k oslavám Husa z padesátých let se zachoval ve stavu celistvém, bez větších trhlin a poškození. Na lícové straně jsou patrné otisky prstů, skvrny a středové ohyby se sníženou pevností. Kvalita papíru pro krátkodobé papírové dokumenty (plakáty, noviny) bývá obecně nižší, proto je pro uchování takových tiskovin nutná přiměřená péče. U tohoto sbírkového plakátu bylo patrno poškození zejména v důsledku klimaticky nevhodného prostředí, zejména denního světla a nadměrné vlhkosti. Jejich působením papír zažloutl, původní fyzikální a mechanické vlastnosti se začaly měnit, což se projevilo změnou kyselosti papíru a sníženou pevností vláken.

1 před ošetřením - líc 2 před ošetřením - rub

Ošetření
Papírový plakát byl nejprve očištěn od prachové vrstvy suchou cestou vlasovými štětci a čistícími pryžemi. Před mokrým čištěním a konsolidací papíru byla orientačním měření pH zjištěna potřeba odkyselení. Krátkodobou aplikací konzervačního roztoku s kombinovaným účinkem na papírový dokument bylo umožněno dočištění a doklížení papíru a dosaženo snížení kyselosti. Po vyrovnání na podložku byl plakát vysušen a lisováním vrácen do původního tvaru.

1 - po ošetření - líc 2 - po ošetření - rub

Uložení
Ošetřený plakát byl v nekyselém papírovém obalu vložen do desek a uložen v rozloženém stavu v kovové zásuvkové skříni. Regulované klimatické parametry společně s vyloučením denního světla významně prodlouží životnost tohoto regionálního papírovému dokumentu.

(text konzervátorka Ing. J. Kubíková, historička PhDr. Milada Krausová, Ph.D.)

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba
AŽ DO ODVOLÁNÍ ZAVŘENO !!!
 
Hlavní budova + Křížova vila
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Pracoviště Stará papírna
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO: 13.00 - 17.00
NE a PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
VSTUP V ROUŠCE !!!
 
Vstupné: Hlavní budova a Křížova vila
prohlídka jedné budovy
jednotlivci: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 5,- Kč, ZS,SŠ a VŠ á 20,- Kč
 
prohlídka budov RMŽ a KV
jednotlivci: základní 45,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 8,- Kč, ZŠ, SŠ a VŠ á 30,- Kč
 
vstup zdarma
AMG, ZTP, novináři (po předložení průkazu)
děti do 6 let
 
Vstupné: Stará papírna
zdarma
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebookpřejít na instagram

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.